Klachten

Het is natuurlijk vervelend als je een klacht hebt over de dienstverlening zoals je die ervaren hebt. Toch vragen wij je vriendelijk om je klacht aan de afdeling klantcontact door te geven. Dit kan middels het invullen van dit formulier, per e-mail, reguliere post of telefonisch. We zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen. Na ontvangst van je klacht ontvang je van ons een bevestiging. Wij beantwoorden een klacht maximaal binnen 14 dagen na ontvangst, maar meestal veel eerder. Mocht het meer tijd nodig hebben, dan brengen we je op de hoogte.Mocht je dit niet op prijs stellen, dan kun je ook altijd contact opnemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar Etan.store bij is aangesloten. Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).